BarselsMotellet

BarselMotellet

Velkommen til BarselsMotellet

Opholdet på BarselsMotellet i Tønder er tilrettelagt efter, at ”NUET” er det mest betydningsfulde for samspil,  oplevelse, læring og forståelse.     

MISSION : Vi vil være førende og trendsættere indenfor treenigheden – Baby, Mor og Far.  Vores råstoffer er dig og din familie.  Med jeres deltagelse og vores redskaber, kan vi begynde forandringen i de nye familiers levevis og livsopfattelse. Vi vil bidrage med nye sammenkoblinger af de evigt gyldige naturlove og den nye tids måde at se og leve i verden på.  Formålet er at give flest mulige babyer og deres familier den allerbedste start i livet.

Den førstefødtes ankomst får dig til at glemme næsten alt, hvad der var i dit liv før. Dengang havde du kun ansvar for dig og dit.  Nu er det pludselig uigenkaldelig virkelighed, at et andet liv er fuldstændig afhængig af din nærhed og omsorg – alle døgnets 24 timer! Tankerne om fremtiden flyver af sted og virkelighedens ansvar begynder langsomt at tegne sig, måske i uoverskuelige mønstre! Tvivlen på egne evner dukker op hele tiden – magter du i det hele taget denne livsopgave? Naturligvis gør du det! På BarselsMotellet bliver du hjulpet et skridt ad gangen, så du fyldes at selvtillid og stolthed – en indre boblen af glæde og kærlighed som gi’r dig den styrke du søger. Mor repræsentere det kendte og trygge, alt det der tilfredsstiller en baby’s behov.
En vigtig detalje er faderens rolle! Han har meget at byde ind med. Han vil bare gerne vide hvad han skal gøre, hvordan og hvornår! Hos os er han inddraget i alt omkring dig og barnet. Han repræsenterer ofte det nye og anderledes, som stimulerer og udvikler.
De fleste forældre husker tilbage på deres børns fødsler som begivenheder, der har bragt størst glæde, kærlighed og forandring ind i deres liv.
Vi interesserer os for jeres ve og vel og ønsker, med alle de midler vi kan tilbyde, at give jer den ro og styrke I har brug for.
Hos os lærer I om
•    Amning og mor/barn tilknytning
•    At læse barnets signaler
•    Pleje af nyfødt
•    Søvn
•    Baby Wellness
•    Tegn på trivsel
•    Mor’s behov
•    Mor’s ernæring
•    2 der nu er 3
•    Rollefordeling
•    Rytme og rutiner
•    Gensidig forkælelse

 

1 leander_vugge ophold_laan