BarselsMotellet

Kejsersnit og naturlig fødsel

Naturlig graviditet og fødsel

Vores evne til at formere os med succes fysisk afhænger af flere ting:

 • en vellykket og sund befrugtning i form af sammensmeltning af æg og sædcelle
 • En vellykket, sund og naturlig foster udvikling af 40 ugers varighed
 • En spontant indsættende fødsel af et levende, sundt og raskt barn
 • Kompetente forældre, der under opvæksten kan dække alle barnets basale behov for kærlighed, ernæring, personlig pleje, omsorg, fysisk, åndelig og mental stimulation og udvikling.

Når disse forudsætninger er til stede, har vi et meget nuanceret fundament for artens videreførelse og bevarelse.

Det er fokus på og stimulation af nuancerne, der skaber den mangfoldighed og rigdom hos de individer, vi hver især er omgivet af og interagerer med.

Udviklings Processer, der til alle tider er bestemt til at forløbe efter naturlige principper og “opskrifter”, kan styrkes, stimuleres, forstyrres eller ødelægges af mange forskellige faktorer.  Det er vores fineste opgave som forældre, omsorgs- og fagpersoner, at understøtte de skabelses- og udviklingsforløb vi selv er en del af. Der ligger også en vigtig opgave i at kende til hvilke faktorer, der kan være skadelige for naturlig udvikling.

Nedenunder er nævnt nogle af disse faktorer.

 • Graviditetens og fødslens forløb
 • Infektioner hos moderen
 • Mor’s fysiske og psykiske tilstand
 • Stemninger i omgivelser
 • Påvirkning fra kemikalier
 • Vaccinationer
 • Misbrug af nicotin, alkohol, narkotika, medicin, sukker, kunstigt sukker
 • Overforbrug af visse tilsætningsstoffer som aspartam og andre sødestoffer (light produkter), smagsforstærkere
 • Misdannelser, kromosomfejl
 • Sexuelle overgreb og krænkelser, vold
 • Fysisk, social og mental inaktivitet
 • Omsorgssvigt
 • Underernæring
 • Over- eller under stimulation af sanser og muskler
 • Ikke nåede Milepæle – rulle, sidde, kravle og gå

De påvirkninger barnet bliver udsat for under graviditet, fødsel og den tidlige barselsperiode (frem til ca 6 uger) har meget stor betydning for udvikling af alle nødvendige færdigheder, der skal bruges for at blive et ”Helt menneske”.

Kvinden og barnet er ét under graviditeten og fødslen. Det betyder at barnet deltager aktivt, fra undfangelse til og med fødslen, på lige fod med moderen! Så barnet er både fysisk, mentalt, sanseligt og åndeligt med i alle stadier af forløbet. Derfor har det stor indflydelse på barnets velbefindende nu og fremover, hvilke valg moderen træffer i forhold til sin måde at leve på under graviditeten – og hvordan hun vælger at føde.

FØDSLEN

BETRAGTER DU DIG SELV SOM CENTRUM I EN NATURLIG BEGIVENHED? ELLER SOM EN PATIENT, DER ER AFHÆNGIG AF ANDRES ”HJÆLP”? – Brug din egen fri vilje, sunde fornuft, intuition og selvbestemmelse til at skabe gode omstændigheder ved dit barns fødsel!

Der er 3 forskellige måder et barn kan komme til verden på.

 1. Naturlig Fødsel
 2. Normal Fødsel
 3. Kejsersnit

“At komme til verden”, er overgangen fra tiden lige før undfangelsen og til barnet har forladt livmoderen. Det er en vanvittig spændende historie.

Langsomt og sikkert har ”fremskridtet” i form af teknologisk overvågning, øget frekvens af ve-stimulation, medicinsk igangsætning af fødsler, epidural blokader, aktiv forløsning med sugekop, planlagte og akutte kejsersnit, sneget sig ind på alle landets fødeafdelinger.

Det er mere reglen end undtagelsen, at en eller flere af disse indgreb bruges ved nutidens fødsler. Førstegangs fødende har meget stor risiko for at blive ”tilbudt” forskellige former for ”hjælp” under fødslen!

Under hele fødslen påvirkes barnet af alle elementer der er tilstede – både naturlige og kunstige. Alle stimuli udløser en reaktion – hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig.

Den naturlige fødselsproces har et klart formål i forhold til barnets tilpasning til overgangen uden for livmoderen og til dets videre udvikling. Alle former for indgreb kan påvirke den naturlige udvikling i forkert retning. Det skyldes, blandt andet, de medfødte refleksers funktion, afvikling og integration!

Så snart du ved, at du er gravid, begynder tanker og forestillinger at fylde i hovedet. Tanker om hvordan graviditeten bliver. Bliver det en dreng eller pige? Er barnet normalt? Hvordan kommer din krop til at se ud? Der dukker hele tiden nye spørgsmål op.

Hvilke ønsker har du for dit barns fødsel? Tænker du mest på det du selv skal opleve? Hvad tror du barnet oplever under fødslen? Se evt. vores tilbud om Fødsels Forberedelses Webinar og Meditativ Connection!

1 Naturlig Fødsel 

Er den oprindelige spontane proces, der starter med veer eller vandafgang. Veerne tiltager i styrke, åbner livmodermunden og hjælper med at skubbe barnet ned gennem fødselskanalen. Fødsel af barnet forløber og afsluttes ved hjælp af naturens kraft, som det oprindelig er opstået. Her foretages ingen forstyrrende indgreb. Der ydes kun hjælp til at understøtte de naturlige processer.

Begivenheden er en grænseløs styrkepræstation, der udnytter naturens kræfter i en given rækkefølge.

Der er brug for tålmodighed, tillid og ro.

Det er et uforstyrret samspil og samarbejde mellem mor og barn.

Begyndelsen på fysisk adskillelse.

Der kan ydes fysisk, mental, verbal og åndelig støtte fra familie eller fagpersoner.

Men ellers forløber processen bedst selv – uforstyrret – i sin egen tid og rytme.

Faktorer der stimulerer fødselsprocessen:

 • Veernes mekaniske påvirkning
 • Hormoner som Oxytocin
 • Barnets primitive reflekser
 • At mor skifter mellem bevægelse og hvile
 • Mors evne til at lade sig føre gennem processen og bruge den kraft der er tilstede
 • Rotationen ned gennem bækken og den bløde fødselsvej
 • Spontan vandafgang
 • Kendte stemmer/musik
 • Samme fødselshjælper i hele forløbet
 • Samme omgivelser i hele forløbet
 • Smertelindring med akupunktur, massage, varmt vand
 • Fødestilling med fri bevægelighed i bækkenet
 • Blid og hensynsfuld støtte til barnet i fødsels øjeblikket
 • Op på mors mave med hovedet under brysterne, så barnet kan bruge sine reflekser/instinkter og finde brystet selv (kan tage op til 1 time!)
 • Uforstyrret mor barn tid i minimum 1 time
 • Ro, tålmodighed anerkendelse og kærlighed

2 Normal Fødsel 

Forveksles ofte med Naturlig Fødsel.                                                                                                                                    

En Normal Fødsel defineres forskelligt på forskellige Special Fødeafdelinger i forskellige Regioner!

Her er er et par eksempler:
Region Syd

 • Den spontant indsættende, spontant forløbende og spontant afsluttende fødsel af et enkelt levende barn, med normalt fosterskøn, født i baghovedpræsentation ved terminen
 • (37 uger + 0 dage – 41 uger + 3 dage).

Fødslen kan betegnes som normal:

 • selvom der er prikket hul på fosterhinderne som led i den normale progression af fødslen
 • selvom der forekommer mindre bristninger (grad 1 og 2) og/eller er anlagt episiotomi (klip i mellemkødet)
 • selvom der foretages suturering af mindre bristninger og/eller episiotomi .

 

 • Fødslen skønnes igangværende (aktiv fase), når der er regelmæssig, smertefuld veaktivitet, evt. tegnblødning og påvirkning af de cervikale (livmoderhalsens) forhold.
 • En fødsel, der starter med spontan afgang af klart fostervand, betegnes som normal, hvis den er afsluttet indenfor 24 timer.

 

Sundhed.dk

 • Spontant indsættende vaginal fødsel mellem graviditetsuge 37+0 og til og med graviditetsuge 41+6 til termin
 • Spontan normal fødsel starter og afsluttes spontant til terminen, uden instrumentel forløsning, med ét levende barn i baghovedpræsentation, efter en varighed på under 20 timer for førstegangsfødende og under 15 timer for anden- og flergangsfødende. Placenta fødes hel og uden indgreb. Blødningsmængden overstiger ikke 500 ml

Region Hovedstaden

 • Vejledningen drejer sig om den spontant indsættende, ukompliceret forløbende og afsluttende fødsel af et enkelt levende barn, med normalt fosterskøn, født i baghovedpræsentation ved terminen (37 uger + 0 dage – 41 uger + 6 dage).

Fødslen kan stadig betegnes som normal, hvis der anvendes:

 • Hindepunktur (orificium > eller = 6 cm)
 • Ve-stimulation med syntocinondrop (ved fuldt dilateret orificium)
 • Epiduralblokade
 • Scalp-ph
 • Episotomi eller der forekommer mindre bristninger (grad 1 og 2)

 

Region Nordjylland

Den normale fødsel – Jordemoderinstruks

 

Alternativt udtryk: Den indgrebsfrie fødsel!

 

En fødsel betegnes som normal, når følgende kriterier er opfyldt:

 • Et barn i hovedpræsentation til termin (uge 37+0 til 41+6)
 • Graviditeteten er forløbet uden komplikationer, der fordrer intervention ved fødslen
 • Spontant indsættende veer, eller vandafgang som efterfølges af veer inden for 24 (36) timer.
 • Normal progression (se nedenfor).
 • Vefrekvens: højst 5 veer pr. 10 min. Minimum et minuts pause mellem veerne.
 • Spontan løsning af placenta (moderkage) inden for 30 min. efter barnets fødsel.

 

Følgende udelukker ikke at fødslen betegnes som normal.

 • Smertelindring under alle former – undtaget generel anæstesi (fuld narkose)
 • Hindesprængning ved orificium ≥ 6 cm, hvor hindesprængning foretages af ”bekvemmelighedshensyn” – ikke som vestimulation
 • Bristninger gr. 1 og 2 samt bristninger i vagina (ikke høj) eller labia
 • Blødning på maksimalt 500 ml. Der gives profylaktisk 10 ie syntocinon im. efter barnets fødsel.

 

Der er tydeligt store forskelle i opfattelsen af, hvad en normal fødsel er. Definitionen bestemmes af de personer, der sidder i ledelsen på de forskellige specialafdelinger. Der er ikke enighed om definitionen i lille Danmark. Normalitets begrebet har meget vide rammer – skræmmende!

3 Kejsersnit eller ”Sectio Cesare”

Hvor er vi heldige at det er muligt at lave kejsersnit, når det somme tider viser sig helt umuligt, at barnet kan fødes naturligt.

Kejsersnit redder liv – det er udviklet gennem årtier (århundreder) til at redde liv – både for mor og barn.

Så kejsersnit er tænkt som en løsning hvis:

 1. Alle andre metoder ikke har virket i forsøget på at få barnet født vaginalt.
 2. Der under graviditeten opstår problemer, som udelukker vaginal fødsel.

Et kejsersnit kaldes akut, når det laves under fødselsforløbet.

Et kejsersnit kaldes elektivt, når det bliver planlagt inden fødslen går igang.

Kejsersnit skal ikke betragtes som en model, der frit kan vælges – I STEDET FOR en Naturlig Fødsel

Der skal altså være en velbegrundet indikation for kejsersnit!

Det hedder sig at patienter skal have mulighed for at foretage et informeret valg, når der er tale om flere muligheder for behandling. Det betyder at der SKAL gives en objektiv forklaring af de forskellige muligheder og konsekvenser. Det praktiseres sjældent på tilfredsstillende måde. Derfor har kunderne i Sundhedsvæsenet ingen chance for at tage stilling på et velinformeret grundlag. Det skaber forvirring, og der bliver ofte truffet ”forkerte” valg på ”forkerte” grundlag.

Så spørg, og sæt dig ind i sagerne. Tag ansvar for dig selv og dit barn. Du skal ikke blindt og ukritisk lægge så stor en begivenhed i andres hænder. Du/I har ca. 9 måneder til at forberede jer i – det er en passende periode. Brug ventetiden godt – til fordel for dig og dit barn.

Jordemoder

Anette Abildgaard Larsen

Januar 2017