BarselsMotellet

Kurser & Foredrag

Webinarer – Find dem under ”Tilbud”

KURSER

Naturlig graviditet og fødsel

Naturlig graviditet og fødsel samt introduktion til BabyGym og Mind Moves Workshop/temadag
2 x 8 timers Workshop fra kl. 9-17 med undervisning i naturlig graviditet og fødsel og introduktion til BabyGym og Mind Moves.  Fordi det hele hænger uløseligt sammen med forståelse og udførelse af hjælp til børn, unge og voksne med udviklings problemer. Et godt forståelses-værktøj af sammenhængen mellem fysiks-, social-, emotionel- og intellektuel udvikling. Henvender sig til alle behandlere, der arbejder med udvikling og adfærds-udfordringer. Undervisningen tager udgangspunkt i graviditetens forløb, herunder moderens fysiske og mentale tilstand. Forhold omkring graviditetens længde og fødslens forløb – fordi det alt sammen har stor betydning for barnets videre udvikling. Den naturlige udvikling fra 0-14 måneder gennemgås i punktform. Primitive reflekser, funktion og nedlukning berøres også, FORDI stadig aktive reflekser kan være årsag til mange forskellige problemer, f.eks. omkring indlæring og adfærd. Kurset er målrettet ALLE der arbejder med gravide, børn og familier.  Du får redskaber til at afdække manglende, for sen eller uhensigtsmæssig udvikling – og får en forsmag på, hvad man kan gøre for at afhjælpe mange forskellige udfordringer – ganske enkelt.
Se yderligere info nedenunder
Dato: 23. og 24. marts 2017
Tilmeldingsfrist: 10. marts 2017 på info@barselsmotellet.dk eller 23394488
Sted: Leos Allè 63, 6270 Tønder www.p-huset.com
Underviser: Anette Abildgaard Larsen
Pris: 1800 Kr som betales ved tilmelding på 9828 0000158615. Er incl. kolde og varme drikke og frugt, medbring selv frokost.  Kurset giver 16 RAB-point
INFO: Kære dig som arbejder med børn og familier Når man arbejder med spædbørn, småbørn og unge, oplever man ofte både frustrerede forældre og børn. Mulighederne for at yde hjælp og omsorg er ofte meget begrænsede. Dels fordi man mangler konkrete ”Her og Nu”-værktøjer. Og fordi myndighederne/systemet skal ind og vurdere, analysere, reflektere, økonomisere, ansvarsplacere, diagnosticere og konkludere FØR der kan tilbydes en eller anden form for hjælp. Vi er alle bekendte med de gængse diagnoser som ADHD, ADD, OCD, FAS m.m.
MEN nu er der kommet et nyt fænomen (direkte importeret fra USA), som måske vil vise sig at blive en trend: HIGH NEED BABY! Google det! Det kan måske gå hen og blive et hit! De børn er aspiranter til diagnoser! Vrøvl og sludder er det – det er et produkt af den mangel på viderelevering af de ”SKILLS” vi oprindelig var i besiddelse af. De værktøjer vi før lærte og så praktisk anvendt i familien og nærmiljøet. Vi har stadig vores medfødte instinkter, men de undertrykkes og bliver ikke stimuleret pga mange forskellige forstyrrelser fra omgivelserne.
Rollemodeller er ikke tydelige længere. I stedet kopieres adfærd fra sociale medier. Interaktion mellem varme, levende mennesker er snart mere en undtagelse end en regel. Lidt skarpt tegnet op – men det er ikke helt forkert beskrevet. Det er en skændsel og katastrofe for samfundet og den enkelte, der er berørt af forskellige udviklings- og adfærdsproblematikker. Der er i dag forskellige prædikater på individer, der ikke er tilpassede ”normen”, og derfor heller ikke ”fungerer” indenfor ”normal-området”. Det drejer sig om funktionsniveauet på følgende enkeltområder, eller en kombination af flere områder: Fysisk-, emotionel-, social- og kognitiv-udvikling. For at hjælpe med at løsne op for den firkantede og forældede opfattelse, der er grundlaget for ”behandlings-tilbud” i dag, SKAL vi inddrage helt andre og nye aspekter i samværet med dem, der har svære udfordringer.  Vi skal udvikle et ”Helikopter-detektiv” syn og en tilsvarende spørgeteknik, for så bliver vi kanon dygtige til at ramme ”SPOT ON” med det vi ser – og det vi kan give videre som individuelle tilpassede små programmer, der er lette, sjove og resultatgivende fra dag 1!
Det kræver naturligvis indsigt, uddannelse og praktiske øvelser, der giver erfaring. De muligheder vi er givet, starter allerede ved befrugtningen (Endda før – men det er en helt anden snak). Så for at få forandring skal omgivelserne naturligt og selvfølgeligt have viden om og forståelse for nedenstående.

1.       Graviditetens forløb er første SPOTPUNKT

2.       Fødslens forløb (meget stor betydning om det er naturligt eller med indgreb/kejsersnit)

3.       Udviklingsforløb fra 0-14 mdr

4.       At barnet når sine milepæle (sidde, kravle, gå m.m.)

5.       At barnets naturlige udviklingstrin respekteres fysisk, emotionelt, socialt og kognitivt!

De problemstillinger forældre, bedsteforældre, jordemødre, sundhedsplejersker, læger, pædagoger, lærere, socialrådgivere, familie, venner, legekammerater, terapeuter, sagsbehandlere osv. oplever, er overvejende produkter af manglende eller forkert udvikling i forbindelse med de 5 listede punkter. Årsagerne hertil kan være utallige. Men de kan forholdsvis nemt afdækkes. Forebyggelse har naturligvis 1. prioritet. Er det ikke muligt, vil vi stadigvæk fremover gennem arbejde, familie- og vennekreds, møde mennesker med mange forskellige udfordringer, som tydeligt forringer deres livskvalitet. Det er muligt at reparere ”skader”, men der vil ofte være små ”ar” tilbage.
Kursus i graviditet og fødsel  www.barselsmotellet.dk eller www.larsenlaser.dk og introduktion tiBabyGym® og Mind Moves  www.babygym.co.za  www.mindmoves.co.za
Kurset er målrettet: ALLE der omgås børn og unge

BabyGym® – Friend of BabyGym

Fra kl. 09-15.30
Konceptet er fra Sydafrika. Se mere på www.babygym.co.za inden tilmelding. Dansk webside findes der. Konceptet bygger på en fuldkommen understøttelse af den naturlige udvikling af barnet fra 0-14 måneder. Der tages naturligvis højde for for tidlig fødsel og påvirkning fra forskellige indgreb under fødslen. Du lærer en del om medfødte reflekser, deres funktion, betydning og nødvendige nedlukning eller ændring/tilpasning – og om mulige konsekvenser ved stadig aktive reflekser. Du lærer om hvad du kan sætte ind med af konkrete, meget enkle øvelser ved forskellige udviklings problemer – både fysiske, emotionelle, sociale og intellektuelle!
Du lærer, hvordan du kan lære andre at få et roligt og harmonisk barn, der spiser og fordøjer godt, sover roligt og udvikler sig helt naturligt i rette tempo og når sine milepæle i den rigtige rækkefølge.
Du lærer om dominans af sanser og fysiske funktioner, betydningen af dominans og hvordan man bevidst kan stimulere til udvikling af f.eks. det mindre dominant øre, arm, ben eller øje.
Et BabyGym stimuleret barn er givet større muligheder for udvikling og vækst på alle planer – fordi BabyGym ”Builds a better Brain”
Kurset henvender sig til jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter, pædagoger, lærere, familieterapeuter, zoneterapeuter. Der er en del teori på kurset og mange praktiske øvelser. Indholdet har intet med traditionel indisk babymassage, eller amerikansk babytræning at gøre.
Dato: april 2017 Tilmeldingsfrist: marts 2017  på info@barselsmotellet eller 23394488
Sted: Leos Allè 63, 6270 Tønder www.p-huset.com
Underviser: Anette Abildgaard Larsen
Pris: 1000,- kr som betales ved tilmelding på 9828   0000158615.
Der udstedes kursusbevis. Max 8 deltagere
Kursus i ”Friend of” BabyGym® er målrettet: Forældre, bedsteforældre, personale på spædbarns- og børnehjem, pleje- og adoptivforældre, dagplejemødre,   personale i vuggestuer og børnehaver, jordemødre, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, zoneterapeuter.